Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 16.03.2013 14:18:37 

LEONBERGER - QUEEN OF LEON - SLOVAK REPUBLIC

Deutschland original standard + in ENG

Štandard Leonberger

FCI - standard N°145 / 20.09.2002

Pôvod  : Nemecko

Dátum publikácie originálneho platného štandardu : 04.01.1996

Použitie : strážny, spoločník a rodinný pes

Rozdelenie podľa FCI : skupina 2 pinčovia, knírači, molossy a švajčiarský salašnícký psy a ďalší. Časť 2.2 molossi , dogovitý psy. Bez skúšok z výkonu.

Krátky prehľad histórie : Na konci 30 a začiatkom 40 rokov 19 storočia, Heinrich Essig, mestský radný v Leonbergu, mestečka blízko Stuttgardu skrížil čiernobielu sučku Novofundlandského psa s dlhosrdtým Bernerdínom z kláštora " hospic " Veľký St.Bernhard.
Neskôr bol ešte prikrížený Pyrenejský horský pes. Výsledkom toho boli veľkí a mohutní psy s prevažne dlhou, vrchnou jemnou srsťou. Essigov cieľ bol pes, čo najviac vzhľadom podobný levovi. Lev je heraldické zviera mesta Leonberg.
Prví " ozajstný " Leonbergeri sa narodili v roku 1846. Sú spojením vynikajúcich vlastností a kvalít plemien, z ktorých boli vykrížení. Behom krátkej doby našli tieto psy, symbolizujúci mesto " Leonberg " domov po celom svete. Na konci 19.storočia, bol leonberger v Baden-Wurttembergu preferovaným " farmárskym " psom. Bol obľúbený pre pochvalné vlastnosti ako ostražitosť a mnohostrannosť.
V oboch svetových vojnách počet Leonbergerov dramaticky klesol. Dnešný Leonberger je znamenitý rodinný pes, ktorý dokáže splniť všetky požiadavky moderného života.

Ceľkový  vzhľad : Podľa pôvodného účelu je Leonberger veľký, silný, svalnatý a pritom elegantný pes. Je charakteristický svojim sebavedomým kľudom, avšak s živým temperamentom. Zvlášť psí samci sú silní a mohutní.

Dôležité proporcie : Kohútiková výška je v pomere k dĺžke tela 9:10. Hĺbka hrudníka je takmer 50% kohútikovej výšky.

Chovanie - temperament : Ako rodinný pes je Leonberger veľmi príjemným partnerom, splňujúcim požiadavky súčasných životných podmienok, ktorého môžete vziať bez problémov kdekoľvek so sebou. Je charakteristický svojou láskou k deťom. Nie je ani plachý / od určitého veku / ani agresívny. Ako spoločník je príjemný, poslušný a neohrozený vo všetkých situáciách života.
K požadovaným povahovým vlastnostiam patrí - sebaistota a kľud s nadhľadom, stredný temperament / vrátane hravosti /, ochota prispôsobiť sa , dobrá učenlivosť a schopnosť pamätať si už naučené, je necitlivý k hluku.

Hlava : Celkovým dojmom je hlbšia ako širšia a skôr predĺžená  ako rozložená. Pomer dĺžky čumáku k dĺžke mozkovny je cca 1 : 1. Koža je priľahlá, netvorí žiadne záhyby ani vrásky.

Lebečné partie

Lebka : Z profilu a spredu mierne klenutá, veľkosti a mohutnosti primerane zodpovedajúca celkovej stavbe tela, je silná ale nie ťažká. V zadnej časti nie je oveľa širšia než v očnej partii.

Stop : Dostatočne vyjadrený.

Tvárové partie

Nos : Čierny

Čumák : Skôr dlhý, rovnomerný, nikdy špicatý ani " proláklý ", skôr mierne klenutý

Pysky : Jemne priľahlé, čierne, kútiky uzavreté.

Čeľusť - zuby : Silné čeluste s perfektným a kompletným nožnicovým skusom, horné zuby tesne prekrývajú zuby spodné bez akejkoľvek medzery, sú v čeľusti zvisle stojacie. Podľa zubného vzorca 42 zdravých zubov / chýbajúci M3 je tolerovaný /. Kliešťový skus je prípustný pri správnom postavení špiciakov.

Líco : Len mierne vyvinutý.

Oči : Svetlohnedé až tmavohnedé, stredne veľké, oválne, nie sú hlboko uložené ale ani nie vyčnievajúce, nie sú blízko seba ale ani ďaleko od seba. Očné viečka priľahlé, nie akokoľvek ukazujúce spojivku.

Uši : Vysoko nasadené, ale nie príliš vzadu, priliehajúce k hlave, strednej veľkosti, mäsité.

Krk : Prechádzajúci miernym oblúkom ku kohútiku. Skôr dlhší ako zavalitý, bez voľnej kože alebo laloku.

Telo

Kohútik : Zjavný, zvlášť u samcov.

Chrbát : Pevný, rovný, široký

Bedrá : Široké, silné, dobre osvalnené.

Zadná partia " Zadok " : Široká, relatívne dlhá, jemne zaoblená, plynule prechádzajúca k partii chvosta. Nikdy príliš prestavená.

Hrudník : Široký, hlboký, dosahujúci prinajmenšom k úrovni lakťov. Nie sudovitý, viac oválny.

Spodná línia - brucho : Len mierne vtiahnuté.

Chvost : Veľmi dobre osrstený, pri postoji visí nadol, pri pohybe je len mierne prehnutý a pokiaľ je to možné nemal by byť nosený nad úroveň chrbta.

Končatiny : Veľmi silné, zvlášť u samcov.

Hrudné končatiny : Rovné v normálnom postavení.

Ramená - nadlaktie : Dlhé, sklonené, výrazne uhlenie, dobre osvalené.

Lakte : Blízko u tela, priliehajúce.

Nadprstie : Silné, rovné. Pri pohľade z predu priame, zo strany takmer zvislé.

Laby : Rovné /žiadne vybočenie ani von ani dnu/, guľaté, tesne uzavreté, prsty dobre klenuté, čierne vankúšiky.

Pánvové končatiny : Pri pohľadu zo zadu je postavenie končatín nie príliš uzavreté, paralérne.

Päta : Silná, stabilná, nesmeruje ani von ani dnu.

Pánva : Zvažujúca .

Stehná : Skôr dlhé, zvažujúce sa, silne osvalnené. Výrazný uhol kolenného kĺbu.

" Bérec " : Silný, výrazný uhol päty / "hlezenný klb" /

Labky : Rovné, len mierne oválne. Prsty klenuté, vankúšiky čierne.

Chôdza - pohyb : Priestorný a harmonický. Dobrá mechanika a výrazný záber končatín. Končatiny sa musia pri pohľade z predu pohybovať paralelne.

Osrstenie

Srsť : Stredne mäkká, jemná až hrubšia, bohatá, dlhá, priliehajúca, nedelená na cestičku, aj cez podsadu je viditeľný tvar tela, rovná, mierne zvlnená prípustná. Na krku a hrudi tvorí hrivu a to zvlášť u samcov. Výrazné osrstenie je na predných nohách a bohaté " nohavičky " na zadnej strane stehien a panvových končatinách.

Farba : Levia žluť, červená, červenohnedá, takisto piesková /bledožltá, krémová/ a všetky kombinácie týchto farieb, vždy s čiernou maskou. Čierne uhlovanie je dovolené. Čierna nesmie určovať základnú farbu.
Svetlejšie odtiene základnej farby na spodnej strane z chvosta, hrivy, zadných častí predných labiek a " nohavičkách " na zadných labkách sú prípustné, pokiaľ nenarušujú celkový dojem psa. Malá biela škvrna alebo pruh na hrudi a biela srsť na prstoch je prípustná.

Veľkosť : Kohútiková výška : psy 72 - 80cm , doporučený priemer 76cm
                                           suky 65 - 75cm,  doporučený priemer 70cm

Chyby : Akákoľvek odchýlka od štandardu môže byť považovaná za chybu a závažnosť chyby by mala byť posudzovaná v závislosti na jej priorite.

Vylučovacie vady : - bojazlivý alebo agresívny pes
                              - silné anatomické vady /kravský postoj, kaprí chrbát, výrazne klesajúci zadok, extrémne vybočené predné končatiny/ Absolútne nedostatočné uhlenie ramenných kĺbov, lakťov či päty.
                             - hnedý nos
                             - veľmi silný nedostatok pigmentu na pyskoch
                             - chýbajúce zuby /s výnimkou M3/, predkus, podkus
                             - oči bez podielu hnedej farby
                             - vychlípnené viečka /ektropium, entropium/
                             - silne kružkujúci, háčkujúci chvost alebo chvost príliš vysoko stočený, nesený na chrbte
                             - hnedé vankúšiky
                             - kučeravá alebo silne vlnitá srsť
                             - chyby farieb /hnedá s hnedým nosom, čierna s pálením, čierna, strieborná, divoká farba, farba divokého prasaťa/
                             - absolútna strata masky
                             - príliš veľa bielej /dosahujúcej od prstov až po členky/, biela škvrna na hrudi väčšia ako dlaň ruky, biela na ďalších partiách tela/.

Poznámka : Psy musia mať dve viditeľne normálne vyvinuté varlata celkom spustené do mieška.
 
 

Standard in ENG

FCI-Standard N°145 / 20. 09. 2002  / GB

 

LEONBERGER

 


TRANSLATION : Mrs. C. Seidler, revised by Mrs E.Peper

 

ORIGIN : Germany.

 

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 04.01.1996.

 

UTILIZATION : Watch, Companion and Family Dog.

 

CLASSIFICATION F.C.I. :   Group   2      Pinscher and Schnauzer, Molossoid breeds, Swiss Mountain and Cattle Dogs and other breeds.

                                               Section 2.2   Molossoid breeds, Mountain type.

                                               Without working trial.

 

BRIEF HISTORICAL SUMMARY : At the end of the thirties, beginning of the forties of the 19th century, Heinrich Essig, town Councillor in Leonberg near Stuttgart, crossed a black and white Newfoundland bitch with a so-called “Barry” male from the monastery hospice Grand St.Bernhard.  Later a Pyrenean Mountain Dog was added.  This resulted in very large dogs with predominantly long, white coats.  Essig’s aim was for a lion-like dog.  The lion is the heraldic animal of the city of Leonberg.

The first dogs really called “Leonbergers” were born in 1846.  They combined the excellent qualities of the breeds from which they stemmed.

Only a short time later, many of these dogs were sold as status symbols from Leonberg all over the world.  At the end of the 19th century, the Leonberger was kept in Baden-Württemberg as the preferred farm dog.  His watch and draft abilities were much praised.

In both World Wars and the needy post war times, the numbers of breeding stock reduced dramatically.  Today the Leonberger is an excellent family dog which fulfills all the demands of modern life.

 

 

 

GENERAL APPEARANCE : According to his original purpose, the Leonberger is a large, strong, muscular yet elegant dog.  He is distinguished by his balanced build and confident calmness, yet with quite lively temperament.  Males, in particular, are powerful and strong.

 

IMPORTANT PROPORTIONS : Height at the withers to length of body : 9 to 10.  The depth of chest is nearly 50% of the height at withers.

 

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : As a family dog, the Leonberger is an agreeable partner for present day dwelling and living conditions, who can be taken anywhere without difficulty and is distinguished by his marked friendliness towards children.  He is neither shy nor aggressive.  As a companion, he is agreeable, obedient and fearless in all situations of life.

The following are particular requirements of steady temperament :

 • Self assurance and superior composure.
 • Medium temperament (including playfulness).
 • Willing to be submissive.
 • Good capacity for learning and remembering.
 • Insensitive to noise.

 

HEAD : On the whole deeper than broad and elongated rather than stocky.  Proportion of length of muzzle to length of skull: about 1 to 1.  Skin close fitting all over, no wrinkles.

 

CRANIAL REGION : 

Skull : In profile and seen from the front, slightly arched.  In balance with body and limbs, it is strong but not heavy.  The skull at its back part is not substantially broader than near the eyes.

Stop : Clearly recognisable but moderately defined.

 

FACIAL REGION :

Nose : Black.

 

 

 

Muzzle : Rather long, never running to a point; nasal bridge of even breadth, never dipped, rather slightly arched (roman nose).

Lips : Close fitting, black, corners of lips closed.                    

Jaws/Teeth : Strong jaws with a perfect, regular and complete scissor bite, the upper teeth closely overlapping the lower teeth without any gap, and teeth set square to the jaw with 42 sound teeth according to the dentition formula (missing M3 tolerated).  Pincer bite is accepted; no constriction at the canines in the lower jaw.

Cheeks : Only slightly developed.

Eyes : Light brown to as dark brown as possible, medium size, oval, neither deep set, nor protruding, neither too close together nor too wide apart.  Eyelids close fitting, not showing any conjunctiva. The white of the eye (the visible part of the sclera) not reddened.

Ears : Set on high and not far back, pendant, of medium size, hanging close to the head, fleshy.

 

NECK : Running in a slight curve without break to the withers. Somewhat long rather than stocky, without throatiness or dewlap.

 

BODY :

Withers :  Pronounced, specially in males.

Back : Firm, straight, broad.

Loins : Broad, strong, well muscled.

Croup : Broad, relatively long, gently rounded, flowing to merge with tail set on; never overbuilt.

Chest : Broad, deep, reaching at least to the level of the elbows.  Not too barrel shaped, more oval.

Underline and belly : Only slightly tucked up.

 

TAIL : Very well furnished; while standing, it hangs down straight; also in movement it is only slightly curved and if at all possible should not be carried above the prolongation of the topline.

 

LIMBS : Very strong, specially in males.

 

 

 

 

FOREQUARTERS : Forelegs straight, parallel and not too close.

Shoulders / Upper arm : Long, sloping, forming a not too blunt angle, well muscled.

Elbows : Close to the body.

Pastern : Strong, firm; seen from the front, straight; almost vertical, seen from the side.

Forefeet : Straight (turning neither in nor out), rounded, tight, toes well arched; black pads.

 

HINDQUARTERS :  Seen from the rear, position of the hind legs not too close, parallel.  Hocks and feet : turned neither in nor out. 

Pelvis : Slanting.

Upper thigh : Rather long, slanting, strongly muscled.  Upper and lower thigh form a distinct angle.

Hocks : Strong, distinct angle between lower thigh and rear pastern.

Hind feet : Standing straight, only slightly longish.  Toes arched, pads black.

 

GAIT / MOVEMENT  : Ground covering even movement in all gaits. Extending well in front with good drive from the hindquarters.  Seen from front and behind the limbs move in a straight line when walking or trotting.

 

COAT

 

HAIR : Medium soft to coarse, profusely long, close fitting, never  parted, with the shape of the whole body be visible despite the thick undercoat.  Straight, slight wave still permitted; forming a mane on neck and chest, specially in males; distinct feathering on front legs and ample breeches on hind legs.

 

COLOUR : Lion yellow, red, reddish brown, also sandy (pale yellow, cream coloured) and all combinations in between, always with a black mask.  Black hair tips are permitted; however, black must not determine the dog’s basic colour. 

 

 

 

Lightening up of the basic colour on the underside of the tail, the mane, the feathering on the front legs and the breeches on the hind legs must not be so pronounced as to interfere with the harmony of the main colour.  A small white patch or stripe on the chest and white hairs on the toes are tolerated.

 

SIZE :

Height at the withers :

                 Dogs             72 to 80 cm (recommended average 76 cm).

                 Bitches          65 to 75 cm (recommended average 70 cm).                            

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

 

DISQUALIFYING FAULTS :

 • Shy or aggressive dogs.
 • Severe anatomical faults (i.e. pronounced cow hocks, pronounced roach back, bad swayback; front feet turning out extremely.  Totally insufficient angulation of shoulder, elbow, stifle or hock joints.
 • Brown nose leather.
 • Very strong lack of pigment in lips.
 • Absence of teeth (with the exception of M3).  Over- or undershot or other faults in mouth.
 • Eyes without any brown.
 • Entropion, ectropion.
 • Distinct ring tail or too highly curled up tail.
 • Brown pads.
 • Cords or strong curls.
 • Faulty colours (brown with brown nose and brown pads; black and tan; black; silver; wild-coat colour).
 • Complete lack of mask.
 • Too much white (reaching from toes onto pasterns), white on chest larger than palm of hand, white in other places).

 

 

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

 

N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

 


TOPlist